Search
  • Laine Randjärv

Coachingu protsess teoorias ja praktikas

Teekaart ja tehnikad

Leidsin veebist erakordselt hea seisukoha endise Google’i tegevjuhi poolt öelduna[1].

„Everyone needs a coach (igaüks vajab coachi),“ ütles Eric Schmidt – Google’i endine tegevjuht. Kuid selle tõdemuseni ei jõudnud ta lihtsalt. „Pole oluline kui hea Sa praegu oled – tähtis on – kui heaks Sa võid saada,“ oli tema tõdemus peale tööd coachiga. Ta mõistis protsessis olles, et Coach annab küsimusi esitades uue vaate, värske rakursi, avab sellise potentsiaali, mida inimene ise ei pruugi märgata. Ja töö Coachiga pole sugugi mingi lasteaed. (vt https://www.lainerandjarv.com/coachingust)

Võtan selle põhimõtte endale teekaardiks – olla keegi, kes saab aidata vaadata asjadele veel ühe nurga alt.


Iga sessioon algab kokkulepetest – konfidentsiaalsus, aja raamid, ja piiride kompamine – kas ollakse ka valmis väljakutsuvateks, veidi provokatiivseteks sügavuti minevateks küsimusteks. Selle kõige osas peab cochee kinnituse andma. Kokkulepete juurde käib ka stiili ning meetodi küsimus. Mina olen valmis kliendiga katsetama loomingulisi teema käsitlemise võimalusi ja võtteid, kui see talle peaks sobima. Coachingu kaardid, gestaltteraapia meetodid, metafoorid, narratiivid, kõnekäänud, pildid ja muusika – see kõik on minu arsenalis. Creative coaching sobib ilmselt loova natuuriga inimesele ja pole vahet, kas ta on ooperilaulja või IT ettevõtte juht – loovus võib olla igaühes. Ja veelkord – see kõik peab sobima coacheele.

Parim tulemus coachingusessioonist on rahulolev klient, kes on saavutanud enda püstitatud eesmärgi, saanud kuulda iseenda sees olevat lahendust kõva häälega sõnastatuna. Mõnele võib sobida sessiooni protsessi produkt jooksvalt või pärast sessiooni kirja panna. Õnnestunud kliendisuhe on see, kui coachee soovib minuga sessioone jätkata ning soovitab coachingut ka oma kolleegidele või sõpradele. See annab tunnistust, et sessioon sai tulemuslikult läbi viidud ning klient jõudis oma unistustele või probleemide lahenduse käigule sammukese lähemale. Samas ei tohi alahinnata ka olukorda, kui esmapilgul võib kliendile tunduda, et see protsess ei vastanud otsekohe ootustele ning mõtted hakkavad liikuma hoopis sessiooni järgselt. Teemadepuntrad, millega kliendid coachingusse tulevad võivad olla seinast seina. Mitte kõik tulemused pole käegakatsutavad või mõõdetavad. Olulisim mõõdik on kliendi hinnang, emotsioon ja tagasiside. Ainult coachee ise teab päriselt, oskab ise hinnata – kas „päike tuli välja või mitte“.

[1] https://raviraman.com/everybody-needs-a-coach/

24 views0 comments
Transparent CCC logo.png

Personaalse arengu coach Laine Randjärv

coach@lainerandjarv.com

Tegevusluba nr 217785 (HTM)